Uganda - Dobrodružná výprava nejen k horským gorilám - 2023/24 - CK Poznání
10dňový zájazd
Náročnosť 3
plná penzia stravaplná penzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Uganda - Dobrodružná výprava nejen k horským gorilám
Spatřili jste na svých cestách již mnoho zvířat a přírodních krás a jen tak něco Vás již neohromí? Pak pro Vás máme skutečnou lahůdku. Strávíte několik chvil v bezprostřední blízkosti horských goril, ke kterým podnikneme dobrodružnou výpravu v jejímž cíli se Vás s trochou štěstí gorily i dotknou! To vše navíc nyní s mimořádnou šancí být ve stále více exponovaných místech s minimem ostatních turistů. Pro unikátnost tohoto zájezdu jej navíc organizujeme pouze pro 6-7 klientů! Celé putování Ugandou však nabízí i mnohem víc. Další pěší výpravu k šimpanzům, safari v autech i na lodích s pozorováním hrochů, lvů či slonů. Projdeme se i v ugandské metropoli, a to vše s komfortním autentickým zázemím a plnou penzí. Všechny poplatky včetně finančně velmi vysokých povolení na trek ke gorilám včetně nosičů jsou již v ceně! Buďte mezi těmi, kteří se budou moci zúčastnit tohoto životního zážitku! Termín s * v poznámce, je prodloužený o přelet do Keni s pobytem u moře ,all inclusive, na proslulé DIANI BEACH.

Poznámka: Povinné očkování proti žluté zimnici.

Poznámka II: * CK si vyhrazuje právo na zrušení zájezdu v případě zvýšení cen permitů na trek ke gorilám a šimpanzům.

Termíny a ceny

Termín 10.06. - 19.06.23 sobota - pondelok
UZAVŘENO, průvodce: V. Lemberk
Kód termínu 23UGA02121
Cena
4 170 €
cena za 10 dní
Termín 19.06. - 28.06.23 pondelok - streda
Vyprodáno, Garance odjezdu, průvodce: K. Hanák
Kód termínu 23UGA02222
Cena
4 170 €
cena za 10 dní
Termín 16.01. - 25.01.24 utorok - štvrtok
Poslední místo do 1lůžk. pokoje, na ověření letu, Garance odletu, průvodce: zoolog V. Lemberk
Kód termínu 24UGA02250
Cena
4 553 €
cena za 10 dní
Termín 24.01. - 02.02.24 streda - piatok
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: P. Pšeja
Kód termínu 24UGA02235
Cena
4 553 €
cena za 10 dní
Termín 12.02. - 21.02.24 pondelok - streda
nový termín, průvodce: K. Hanák
Kód termínu 24UGA02239
Cena
4 553 €
cena za 10 dní
Termín 09.06. - 18.06.24 nedeľa - utorok
Možnost doobsazení pro ženu + další pokoje
Kód termínu 24UGA02121
Cena
4 553 €
cena za 10 dní
Termín 20.06. - 29.06.24 štvrtok - sobota
Kód termínu 24UGA02222
Cena
4 553 €
cena za 10 dní

Program zájazdu

1. - 2. deň: odlet z ČR do hl. města Ugandy – KAMPALA (Entebbe). Transfer na hotel, odpoledne nenáročná prohlídka metropole Ugandy, s návštěvou nejznámějších pamětihodností města. V případě příletu v brzkých hodinách bude zajištěno ranní nastěhování na ubytování. Nocleh.
3. deň: snídaně, přejezd do oblasti NÁRODNÍHO PARKU KIBALE FOREST. Seznámení se s itinerářem safari a zásadami na trecích k šimpanzům a gorilám. Pozdě odpoledne si vychutnáme atmosféru uprostřed opuštěné přírody. Večeře. Po následujících 6 dní je zajištěna strava formou bohaté plné penze a ubytování v komfortních dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.
4. deň: snídaně, o první nezapomenutelný zážitek se postará první ze dvou treků, jehož cílem bude spatřit zblízka vzácné ŠIMPANZE. Těchto primátů, jejichž DNA se z 98% shoduje s člověkem, je zde na 1 500. Jedná se tedy o jednu z největších populací šimpanzů na světě, a tedy snad nejvhodnější místo k jejich pozorování v divoké přírodě. Po obědě se přesuneme do NÁRODNÍHO PARKU KRÁLOVNY ALŽBĚTY, který protíná ROVNÍK u kterého se zastavíme. Objevování tohoto parku zahájíme příjemnou plavbou po kanálech řeky KAZINGA. Těšit se můžete na SLONY, BUVOLY a další exotická zvířata. Čas jistě zbyde i na krátkou relaxaci v bazénu, který je součástí autentického safari resortu. Večeře.
5. deň: snídaně, několik hodin strávíme na pravém africkém SAFARI. Kromě již zmíněných SLONŮ se zde nachází i velké množství HROCHŮ a jinde vzácných LVŮ. S trochou štěstí zahlédneme i LEVHARTA. Po pozdním obědě následuje přejezd do horské oblasti NÁRODNÍHO PARKU BWINDI, nedaleko hranice s Kongem a Rwandou. Ubytujeme se opět v autentickém komfortním resortu, večeře.
6. deň: snídaně, připravte se na životní zážitek! Pěšky vyrážíme na dobrodružnou výpravu k HORSKÝM GORILÁM! K těmto respekt budícím primátům budeme putovat 3 – 9 hodin v závislosti na místě, kde se tyto divoce žijící gorily budou nacházet. Setkání s gorilami na pár metrů je často umocněno nejen celkovou atmosférou, ale i tím, že přítulné gorily se sami přiblíží a zvídavě se lidí dotýkají. Se zkušenými místními rangery se jedná o zcela bezpečnou a naprosto mimořádnou chvíli! Setkání s gorilami nelze garantovat, ale díky zkušenosti místních je téměř zaručené. Po návratu bude vstřebávat zážitky při odpočinku na ubytování u jezera BUNYONYI LAKE. Večeře (oběd formou balíčku). Poznámka: trek je v závislosti na poloze goril veden náročnějším horským terénem. Základní fyzická zdatnost a kvalitní obuv je nezbytná. Náročnost této pěší výpravy nelze předem garantovat.
7. deň: snídaně, odpočinkový den, ve kterém nás čeká pouze přesun k dalšímu jezeru do národního parku MBURO LAKE. Oběd. Pro zájemce nenáročná procházka s dalšími nádhernými výhledy, relaxace, individuální volno. Tento den je rovněž plánován jako rezervní a může být využit pro případný druhý pokus na trek s cílem spatřit horské gorily (v takovém případě je i povolení k náhradnímu treku včetně "pobytu" u goril v ceně zájezdu). Večeře.
8. deň: snídaně, dopoledne strávíme na druhém SAFARI v autech. Tentokrát se můžete těšit na ŽIRAFY, ZEBRY, HYENY či BUVOLY. Po obědě si krátce odpočineme a později nás čeká závěrečná PLAVBA, na které budeme moci pozorovat krom jiného zejména HROCHY. Návrat na ubytování, večeře.
9. deň: snídaně, návrat do metropole KAMPALA. Transfer na letiště, odlet do ČR.
10. deň: přílet do ČR.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • letenka vč. let. tax a poplatků v max. výši 18 000 Kč, transfer z/na letiště, 7-8x nocleh (v závislosti na letovém řádu), 6x plná penze, 1x snídaně, výlety včetně vstupů a povolení na safari a lodní výlety dle programu, povolení k treku k horským gorilám a k šimpanzům, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vízum cca 50 USD, spropitné (dobrovolné) a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj na vyžádání, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 1 000 Kč nebo do 85 000 Kč za 1 750 Kč

Podobné zájazdy

Vážené dámy a pánové, ráda bych touto cestou poděkovala CK Poznání za zorganizování poznávacího zájezdu do Ugandy s trekem k horským gorilám v termínu 11.02. až 20.02.2023, který splnil veškerá očekávání. Velký dík patří především průvodci, panu Vladimíru Lemberkovi, který o nás po celou dobu vzorně pečoval a díky svému profesionálnímu i lidskému přístupu se postaral o skvělou atmosféru zájezdu a stmelení celého kolektivu. Díky takovým průvodcům se klienti do Vaší kanceláře jistě vrací. Já tedy v budoucnu určitě ano. Děkuji a jsem s pozdravem – Pavla Sýsová