Důležité a užitečné informace - FAQ - 2024/25 - CK Poznání

Důležité a užitečné informace - FAQ

Důležité a užitečné informace - FAQ

Všeobecné obchodní podmínky

Zde si můžete stáhnout aktuální Všeobecné obchodní podmínky

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Poučením zákazníka o právech v souvislosti s ochranou osobních údajů a jejich nakládáním ze strany CK Poznání

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Informace k zájezdu dle zákona 159/1999 Sb.

Informace k zájezdu dle zákona 159/1999 Sb. - pdf

.

Pojištění léčebných výloh (cestovní pojištění, dále jen CP) a pojištění storna

K zájezdům CK Poznání si můžete jako příplatkovou službu sjednat komplexní pojištění od pojišťovny UNIQA. Pojištění se ve všech svých tarifech vztahuje na vysokohorskou turistiku až do výše 5.000 m n. m. Více informací naleznete na našem webu v sekci „Pojištění“. V případě, že je u zájezdu v „cena zahrnuje“ již pojištění obsaženo, není třeba si ho sjednávat navíc.

Autokarová doprava, svozy do nástupních míst a zasedací pořádek

Dopravu na autokarové zájezdy zajišťujeme přímými autobusy prostřednictvím osvědčených dopravních společností. Výběr typu autokaru je vždy ovlivněn druhem produktu a velikostí skupiny. Vaše místo v zasedacím pořádku souvisí s datem přihlášení. Předem se omlouváme za to, že nemůžeme vyhovět všem požadavkům na usazení v přední části autobusu. Vypsané svozy do jednotlivých nástupních míst jsou zajišťovány linkami Student Agency anebo formou proplacení jízdného 2. třídy vlaku do nejbližšího nástupního místa. Pro hladký průběh odbavení zájezdu je nutné dodržet nástupní místo, které jste uvedli na smlouvě o zájezdu. Lze zvolit jen ta nástupní a svozová místa, která jsou uvedena v katalogu nebo na našich webových stránkách u konkrétního zájezdu. Finální trasy autokarů po ČR a vypsaná nástupní místa u jednotlivých zájezdů jsou zvolena s ohledem na cílovou destinaci a počty přihlášených účastníků zájezdu. CK si vyhrazuje právo na zrušení nástupního či svozového místa, kde jsou nahlášeni méně než čtyři účastníci zájezdu. Pokud máte požadavky na usazení v autobuse, nahlaste je do naší CK co nejdříve, zohledníme je při tvorbě zasedacího pořádku. Konkrétní místa však nemůžeme garantovat.

Přeprava zavazadel v autokarové dopravě je limitována max. 15 kg a v případě překročení limitu nemusí být zavazadla k přepravě přijata.

Časy odjezdů a příjezdů jsou plánovány s ohledem na program zájezdu a trajektové spojení v rámci dojezdu či návratu do anebo z cílové destinace. Z tohoto důvodu může být čas stanoven na pozdní noční nebo brzké ranní hodiny. Některé trajektové spoje nejsou v čase uzávěrky katalogu známy, a proto může dojít k úpravě programu první nebo poslední pobytový den.

Letecká doprava

Letecká doprava je zajišťována pravidelnými i charterovými spoji. Letenky jsou zakoupeny v okamžiku dosažení minimálního počtu účastníků pro letecké zájezdy (viz VOP). V ceně zájezdu je zpravidla zahrnuto odbavené zavazadlo, není-li uvedeno jinak. Konkrétní váhové limity pro přepravu zavazadel se dozvíte v konečných pokynech. Časy odletů a příletů u leteckých zájezdů nemůže CK žádným způsobem ovlivnit. Případné reklamace při odložení, zpoždění či zrušení letů uplatňuje klient přímo u letecké společnosti.

Většina leteckých společností vybírá poplatek za tzv. „seating“ = usazení v letadle vedle sebe a to i v případě společně cestujících osob. Pokud chcete zajistit místa vedle sebe či konkrétní místa v letadle, rádi vám zjistíme aktuální ceny za seating u dané letecké společnosti.

Ceny zájezdů

Ceny zájezdů (včetně letenek) jsou kalkulovány k 30. 10. 2023. Cena leteckých zájezdů se může změnit s ohledem na dodatečný nárůst cen letenek, palivových příplatků a tax (viz VOP).

Ubytování a stravování

Detailní informace naleznete u programu zájezdu a v podrobných pokynech k odjezdu. Doba ubytování a opuštění pokoje je vždy určena ubytovatelem, stejně tak jako umístění pokoje v rámci hotelu. V oblíbených turistických centrech nelze zpravidla omezit bohatý noční život ostatních klientů a z toho důvodu nelze zajistit absolutní klid v nočních i denních hodinách. Je-li v ceně stravování, nejsou nápoje zahrnuty do ceny, není-li uvedeno jinak. Jestliže strava není uvedena v ceně, je zpravidla dostatek možností pro dokoupení potravin a ochutnávku místní kuchyně za přijatelné ceny.

Cestujete rádi a sami?

Pak využijte možnost doobsazení s dalšími „lichými“ účastníky zájezdu. Na www.poznani.cz naleznete přehled všech zájezdů, kde je aktuálně možnost doobsazení. U některých zájezdů je nutné v případě, že počet účastníku není lichý, doplatit neobsazené lůžko. Nezapomeňte svůj požadavek na doobsazení uvést v přihlášce na zájezd.

Nabídka zájezdů k doobsazení

Náročnost zájezdů

Náročnost zájezdu označuje CK počtem zabarvených symbolů ve škále pěti stupňů tak, že menší počet zabarvených symbolů značí nižší obtížnost. Zpravidla platí na všech našich zájezdech možnost volby varianty obtížnosti v rámci nabídnutého programu. Přesto jsou v jednotlivých programech určité rozdíly týkající se obtížnosti. Z tohoto důvodu uvádíme orientační klasifikaci obtížnosti, která však může být vnímána rozdílně. Vždy, a bez výjimky, platí, že účast na zájezdech s turistikou a cykloturistikou vyžaduje uspokojivý zdravotní stav.

  • 1 - Nenáročný program je snadné absolvovat i s ohledem na přepravu do a z místa pobytu, délku jednotlivých výletu - zpravidla zájezdy v kategorii pobyty s výlety, poznávací zájezdy, všechny zájezdy bez uvedení obtížnosti spadají do této kategorie.
  • 2 - Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, kteří bez problému zvládnou i delší přejezd nebo přelet do místa programu, procházky a lehké pěší nebo cyklotúry v rozmezí do cca 5 hodin nebo do cca 50 km denně v nenáročném terénu, bez velkého převýšení a nebo překonání velkého převýšení za pomoci lanové dráhy či zubačky, zpravidla se nabízí alternativa lehčí obtížnosti a nebo relax - většina zájezdů v kategorii pohodové týdny nejen v Alpách pěšky i na kole, pobyty pod Alpami, poznávací zájezdy s turistikou, daleké poznávací cesty.
  • 3 - Pohodový až středně náročný program - doporučujeme pro aktivní turisty a cykloturisty, jejichž cílem je poznávání navštívené země a pohyb v přírodě. Denní trasy pro pěší a cykloturistiku mohou přesáhnout i více než 5 hodiny a nebo 50 km denně, převýšení může být výjimečně srovnatelné s výletem z Pece pod Sněžkou na Sněžku, některé dny lze využít lanovku, zpravidla se nabízí alternativa lehčí varianty nebo relaxu, a obtížnější varianty - některá cykla, některé poznávací zájezdy s turistikou, některé zájezdy v horské turistice.
  • 4 - Středně náročný program nabízí zdolávaní vrcholů nad 2000 m n. m., může být značné převýšení, denní trasy 7 a více hodin dlouhé, na kole i 70 a více km, mohou zde být i vícedenní přechody - částečně některé programy v kapitole horské a vysokohorské turistiky a některé cyklo.
  • 5 - Středně náročný až náročný program - v roce 2024 CK Poznání nezařazuje do této katagorie žádný zájezd.