Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou - 2023 - CK Poznání
20dňový zájazd
Náročnosť 1.5
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Národní parky Peru, Bolívie a Chile s lehkou turistikou
Putování po nejznámějších i méně navštěvovaných místech Latinské Ameriky, tajemným světem předkolumbovských civilizací i fascinujícím světem velehor, začíná přímo v srdci říše Inků v Cuzcu a pokračuje přes Altiplano k bájnému jezeru Titicaca s rákosovými ostrovy a do Bolívie - "jihoamerického Tibetu". Naším nejvyšším dosaženým vrcholem může být "pětitisícovka" Chacaltaya v Královské Kordilleře, oko potěší fotogenické vulkány Sajama i chilská Parinacota, zářící město Arequipa a na závěr Huascarán se stejnojmenným národním parkem v Bílé Kordilleře. Během zájezdu poznáte sedm památek zařazených na seznamu UNESCO.

Termíny a ceny

Termín 21.04. - 10.05.23 piatok - streda
poslední místa, na ověření letenek, garance odjezdu, průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 23PBC01663
Cena
4 119 €
cena za 20 dní
uzavřen
Termín 02.07. - 21.07.23 nedeľa - piatok
doobsazení pro muže + další pokoje, průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 23PBC01607
Cena
4 383 €
cena za 20 dní
uzavřen
Termín 01.09. - 20.09.23 piatok - streda
na ověření letenek, garance odjezdu, průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 23PBC01799
Cena
4 119 €
cena za 20 dní
uzavřen
Termín 20.04. - 09.05.24 sobota - štvrtok
průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 24PBC01663
Cena
4 119 €
cena za 20 dní
Termín 02.07. - 21.07.24 utorok - nedeľa
průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 24PBC01607
Cena
4 383 €
cena za 20 dní
Termín 02.09. - 21.09.24 pondelok - sobota
průvodce: Pavla Teichmanová
Kód termínu 24PBC01799
Cena
4 119 €
cena za 20 dní

Program zájazdu

1. - 2. deň: let do LIMY, přelet do CUZCA - aklimatizace, prohlídka města s křivolakými uličkami, koloniálními paláci a chrámy na inckých základech, PLAZA DE ARMAS, katedrála, konvent SANTO DOMINGO, Chrám slunce a Zlatá zahrada CORICANCHA.
3. - 5. deň: 3denní výlet za inckými památkami v okolí CUZCA: pevnost - svatyně SACSAYHUAMAN, lázně TAMBO MACHAY a údolí řeky Vilcanoty neboli POSVÁTNÉ ÚDOLÍ INKŮ, terasy a chrámy v PISACU, přejezd do OLLANTAYTAMBA (1 noc). Další den časně ráno přejezd přes průsmyk Malaga (4330 m) do nižších poloh s tropickou vegetací (banánovníky, kávovníky, koka), pěšky cca 10 km "botanickou stezkou" do AGUAS CALIENTES (1 noc) a podvečerní koupání v místních termálních bazénech. Nasledující den nás čeká návštěva a prohlídka legendárních ruin paláců a chrámů MACHU PICCHU a návrat turistickým vlakem zpět do Ollantaytamba (1 noc).
6. deň: po snídani si prohlédneme poslední útočiště Inků OLLANTAYTAMBO s tajemnými obřími kvádry, poté přejezd pronajatým minibusem do CUZCA a dokončení prohlídky města.
7. deň: přejezd pohodlným busem přes náhorní planinu ALTIPLANO a průsmyk ABRA LA RAYA (4 318 m) do města PUNO (1 noc) na březích jezera TITICACA, odpoledne plavba po jezeře TITICACA na plovoucí rákosové ostrovy LOS UROS a setkání s jejich pestře oblečenými obyvateli.
8. deň: přesun do BOLÍVIE - slavné poutní místo COPACABANA (1 noc) na jezeře Titicaca s katedrálou zázračné madony VIRGEN DE COPACABANA, krátký výstup ke skalní observatoři HORCA DEL INCA a pro zájemce západ slunce na křížovém vrchu CERRO CALVARIA.
9. deň: průjezd pod bílou CORDILLEROU REAL, překonání úžiny Tiquina (600 m) na malé loďce s místními obyvateli, návštěva nejvýznamnějšího obřadního střediska předinckého období TIWANACU. Nejvýše položená metropole na světě LA PAZ (4 200 m – 2 noci): stříbrná ulička Sagarnaga a tržiště čarodějnic, mestická architektura kláštera S. Francisco, muzeum koky, muzeum zlata.
10. deň: možnost krátkého výstupu na horu CHACALTAYA (5 400 m) - za příznivých klimatických podmínek výjezd až na horní parkoviště v nadmořské výšce více než pět tisíc metrů a výhled na okolní fotogenické vrcholy HUAYNA POTOSI a ILLIMANI, a za obzvlášť dobré viditelnosti až na jezero TITICACA.
11. deň: přesun pronajatým busem do CHILE: na bolívijské straně průjezd NP SAJAMA se stejnojmenným nejvyšším vrcholem Bolívie vulkánem SAJAMOU (6 542 m), poté návštěva jednoho z nejkrásnějších chilských národních parků - NP LAUCA s andskou přírodou, vikuňami, viscachami, guanacy, překrásnými výhledy, nádhernými sopkami PARINACOTA a POMERAPE s bílou čepicí, které se zrcadlí v lagunách Chungara a Cotacotani, koupání v přírodních termálních pramenech, ubytování typu "hospedaje" (jednoduché pokoje s vlastním soc. zařízením) v horské osadě PUTRE.
12. deň: přejezd pronajatým minibusem severní částí pouště ATACAMA s typickými kaktusy "candelabros" a se skalními obrazci - geoglyfy a oázou v údolí LLUTA až k pobřeží Tichého oceánu, správní centrum a plážové letovisko ARICA (1 noc) – údajně nejsušší místo na světě, vrchol EL MORO - dějiště nejvýznamnější bitvy pacifické války, přístav s "pózujícími" lachtany a pelikány, možnost ochutnávky mořských plodů.
13. - 14. deň: zpět do Peru, AREQUIPA (2 noci) -"bílé město" s nejkrásnějšími skvosty koloniální architektury na úpatí vulkánu Nevado Misti (5 600 m), prohlídka "města ve městě" - mystického kláštera SANTA CATALINA, ochutnávky místních tradičních pokrmů v typické místní restauraci.
15. deň: dopoledne přelet do LIMY - prohlídka centra peruánské metropole (Pizzarova hrobka v katedrále, prezidentský palác, pěší zóna aj.). Noční přesun luxusním busem do Huarázu.
16. - 18. deň: HUARÁZ (2 noci) - horské středisko v NP HUASCARÁN (CORDILLERA BLANCA) s výhledem na 15 pětitisícovek: jednodenní výlet ke smaragdově zbarveným jezerům LLANGANUCO s výhledy na nejvyšší horu Peru HUASCARAN (6768 m) a s návštěvou pomníčku výpravy čsl. horolezců z roku 1970 a města YUNGAY pohřbeného pod lavinou. Návštěva arch. lokality s pozůstatky nejstarší kultury v Peru CHAVÍN DE HUANTAR s podzemními chrámy. Návštěva místního tržiště s možností nákupu místních produktů (andský sýr, koka, byliny aj.). Návrat do Limy - denní přejezd pohodlným busem.
19. - 20. deň: LIMA, ZOO, botanická zahrada i archeologické památky v PARQUE DE LAS LEYENDAS, Mercado Indio - nákup suvenýrů atd.), návrat do ČR.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha-Lima a vnitrostátní letenky Lima-Cuzco a Arequipa-Lima vč. let. tax a poplatků, veškerá místní doprava v rámci programu (vlak na Macchu Picchu, plavba po jezeru Titicaca, autobusy, minibusy, taxi), 16-17x ubytování v turistických hotelech latinskoamerického standardu se snídaní (2lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x noční přejezd dálkovým busem, piknik při výletě v Chile 10. den, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 500 Kč (v červenci 9 900 Kč), pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 38 000 Kč za 2 900 Kč, do 85 000 Kč za 3 650 Kč

Podobné zájazdy