Černá Hora - Pohoda v Černé Hoře s výlety v ceně - letecky - 2024/25 - CK Poznání
Kotor - Černá Hora

Černá Hora - Pohoda v Černé Hoře s výlety v ceně - letecky

  Náročnosť 1
polpenzia stravapolpenzia apartmán ubytovanieapartmán letecky dopravaletecky
Černá Hora - Pohoda v Černé Hoře s výlety v ceně - letecky
Nejen přírodní krásy a památky UNESCO, ale i typický "folklór" v rozmanitosti kultur dotváří balkánské země v jejich neopakovatelné atmosféře. Pobytově poznávací zájezd vás zavede do zemí nádherných lesů a zasněžených vrcholků hor, pustých skalnatých návrší i prosluněných jadranských pobřeží. Spící tajemná krasavice vám nechá nahlédnout do své bouřlivé historie skrze pestrou směsici malebných balkánských měst a městeček. Nechte se unášet časem, který zde plyne poněkud jinak. Setkáte se s kulturou naprosto odlišnou, prezentovanou lidmi, kteří jsou srdeční a přátelští a ačkoli jejich pohled na svět může být pro nás někdy nepochopitelný, snaží se vždy dříve či později našim představám porozumět a splnit všechna přání. Pojďte s námi poznat Černou Horu exkluzivně s komfortem letecké dopravy.

Poznámka: Program je realizován českým autokarem, se kterým přijede autobusová varianta zájezdu z ČR.

Termíny a ceny

Zájazd nemá k dispozícii žiadne termíny.

Program zájazdu

1. deň: přílet do Černé Hory dle letového řádu, transfer na ubytování, v případě volného odpoledne koupání.
2. deň: pobyt u průzračného Jadranského moře, pozdě odpoledne společná návštěva BUDVY, prohlídka starého města.
3. deň: dopolední přídech orientu ve městě duchů - STARÝ BAR. Výlet k nejkrásnějšímu balkánskému jezeru na černohorsko-albánském pomezí, SKADARSKÉMU JEZERU, s možností báječného sladkovodního koupání. Jezero leží 6 metrů nad úrovní moře a jsou zde tedy sladkovodní i mořské ryby, ptačí rezervace (pelikán, ledňáček, kormorán, čajka a mnoho jiných). Fakultativně projížďka po jezeře motorovou lodí, kdy si budete moci prohlédnout úžasnou vegetaci v jezeře. Vyhlášený fish-piknik v originální rybářské krčmě na skále - ochutnávka jezerní ryby. Krátká zastávka u perly Jaderského moře, poloostrova SV. STEFAN, večer návrat na ubytování.
4. deň: kotorskými serpentinami s množstvím panoramatických vyhlídek na celou BOKU KOTORSKOU do pohádkového horského údolí s malebnou vesnicí NJEGUŠI, sušárna vyhlášeného njegušského pršutu (šunky), pro zájemce za příplatek ochutnávka vynikajícího pršutu a sýra, dále pohořím NP LOVČEN na vrchol do MAUZOLEA VLADYKY NJEGOŠE, odkud máte celou Černou Horu jako na dlani. Poté do slavné CETINJE, města, které bylo po staletí pro svoji nedostupnost hlavním městem Černé Hory (Cetinski monastýr, Biliarda, zámek, muzeum), večer návrat na ubytování.
5. deň: celodenní výlet do orientálně laděné ULCINJI. Cestou zpět odpolední koupání na VELIKÉ PLÁŽI. Návrat na ubytování.
6. deň: výlet do malebného mořského zálivu BOKA KOTORSKÁ, zastávka v centru této oblasti, ve starobylém městě KOTOR - UNESCO (hradby, katedrála sv. Trifuna), odpoledne fakultativně plavba lodí po Boce Kotorské kolem slavného města námořníků PERASTU, návštěva poutního kostela - muzea na ostrůvku GOSPA OD ŠKRPJELA, plavba kolem ostrůvku MAMULA s unikátní mořskou pevností, návštěva mořské jeskyně PLAVA ŠPILJA, koupání a relaxace na přírodní pláži ŽANJICE s fish-piknikem, večer návrat na ubytování.
7. deň: pobyt u moře. Pro zájemce celodenní fakultativní výlet do albánského městečka ŠKODRA s opevněným hradem Rozafat, mešitou Abu Bakr a katedrálou sv. Štěpána. Návrat na ubytování.
8. deň: dle letového řádu odlet do ČR.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha/Brno - Tivat vč. let. tax a poplatků v max. výši 11 000 Kč, doprava klimatizovaným českým autobusem, 7x ubytování v aparthotelu s polopenzí v okolí Budvanské riviéry, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vstupné, fish piknik, fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj v hotelu 6 700 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč

Podobné zájazdy