Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska pěšky - hotel - bus - 2024/25 - CK Poznání
Skotsko - Bridge of orchy

Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska pěšky - hotel - bus

  Náročnosť 2
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Velká Británie, Skotsko - Nejkrásnější místa Skotska pěšky - hotel - bus
Skotsko, zemi úžasných přírodních krás, vám chceme nabídnout v podobě, která je oceňována u našich zájezdů s pěší turistikou - co nejméně času v autobuse, co nejvíce času ve volné krajině. Z našich pěších zájezdů na dálkových trasách West Highland Way a Great Glen Way jsme vybrali ty nejhezčí úseky na Skotské vysočině a pohoří Cuillin Mountains na ostrově Skye patří k nejkrásnějším v Británii. Túry jsou doplněny procházkami parky u malebných zřícenin Fountains Abbey či hradu Blai Castle. Výstup na nejvyšší horu Británie Ben Nevis, prohlídka palírny pravé skotské whisky s ochutnávkou, výhled na jezero Loch Ness či prohlídka hlavního města Edinburgh patří k nezbytným položkám zájezdů do Skotska. Cestou tam si navíc prohlédneme perlu Flander Bruggy a cestou zpět Londýn.

Poznámka II: Lze si zarezervovat i leteckou variantu zájezdu - účastníci se na místě spojí v jednu skupinu.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Zájazd nemá k dispozícii žiadne termíny.

Program zájazdu

1. deň: odjezd z ČR v odpoledních hodinách, noční přesun do Brugg.
2. deň: prohlídka historického centra BRUGG pěšky a po vodě, noční plavba trajektem do Anglie, odpočinek na lodi (4lůžkové kajuty).
3. deň: přejezd na sever, krátká prohlídka "hlavního města severní Anglie" YORKU (procházka po hradbách, pro zájemce prohlídka největší gotické katedrály v Severní Evropě - Minster), prohlídka nádherných ruin opatství FOUNTAINS ABBEY, procházka krásným parkem, cesta na sever, ubytování v pozdních večerních hodinách (2 noci na stejném místě).
4. deň: po snídani pěší túra po první části dálkové trasy WEST HIGHLAND WAY z Drymen, přes vrcholek Conic Hill, do Balmahy s překrásným výhledem na jezero LOCH LOMOND a jeho ostrovy (délka trasy 12 km, převýšení 270 m), odpoledne zastávka s prohlídkou jedinečné palírny skotské whisky GLENGOYNE.
5. deň: přejezd podél jezera LOCH LOMOND, rašelinišť RANNOCH MOOR, pěší túra po druhé části dálkové trasy WEST HIGHLAND WAY od hotelu Kinghouse pustinami k Telfordovu mostu v BRIDGE OF ORCHY (délka 18 km, převýšení 250 m), přejezd přes skotské údolí GLENCOE se zastávkou u vodopádů. Odjezd na ubytování (4 noci na stejném místě).
6. deň: přejezd do FORT WILLIAM, za příznivého počasí výstup na nejvyšší horu Británie BEN NEVIS (1 343 m, délka trasy 19 km), návrat na ubytování.
7. deň: odjezd k východišti nejnovější Skotské dálkové trasy GREAT GLEN WAY, odpočinková túra z FORT AUGUSTUS (soustava zdymadel, vyhlídka na jezero LOCH NESS) podél Kaledonského kanálu a jezera LOCH OICH do LAGGAN LOCKS (délka trasy 10 km, převýšení minimální), turistika v okolí Fort William, zpět na ubytování.
8. deň: po snídani odjezd na kouzelný ostrov SKYE, zastávky na zajímavých místech, túra v nejhezčím pohoří v Británii CUILLIN MOUNTAINS (délka 20 km, převýšení 450 m), odjezd z ostrova, zpět na ubytování (příjezd v pozdních večerních hodinách).
9. deň: odjezd do "hl. města severu" INVERNESS, možnost nákupů suvenýrů, prohlídka hradu BLAIR CASTLE, jehož vévoda drží jedinou soukromou armádu v Británii, procházka zahradou a parkem s lesními velikány, krátká prohlídka nejmenšího katedrálního města DUNKELD, přejezd na ubytování.
10. deň: zahájíme prohlídku hlavního města Skotska EDINBURGH výstupem k Artušovu křeslu s panoramatickým pohledem na město. Pro zájemce možná návštěva hradu Edinburgh Castle, Královské Míle, královského paláce Holyroodhouse, Calton Hill, ZOO, muzea, galerie, botanická zahrada, muzeum Země, Skotský parlament, HMY Britannia, Rosslynská kaple aj., ostatní odpočinek v některé z kaváren či hospůdek, noční přejezd do Londýna.
11. - 12. deň: příjezd ráno do centra LONDÝNA, odpočinek a individuální program, večer odjezd trajektem do Francie, noční přejezd přes Německo do ČR, příjezd v odpoledních hodinách.

Stravovanie: raňajky

snídaně, možnost přikoupit večeře.

Ubytovanie: hotel

1x v 4lůžkové kajutě, 7x nocleh v 2 lůžkových pokojích se snídaní v hotelech.

Informácie k cene

Zľavy

  • Účastníkům z Olomouce, Ostravy a okolí je poskytována vzdálenostní sleva 500 Kč, kterou lze kumulovat s ostatními slevami

Cena zahŕňa

  • doprava klimatizovaným autobusem (5 400 km), trajekt nebo Eurotunel do/z Anglie, 7x nocleh v 2lůžkových pokojích se snídaní v hotelech, 1x ubytování v 4lůžkové kajutě, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, 7x hotelová večeře za 5 500 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 840 Kč

Podobné zájazdy