Pohodový týden - Nejkrásnější ostrov Skotska Isle of Skye a nejvyšší hora Británie Ben Nevis - 2024/25 - CK Poznání
8dňový zájazd
  Náročnosť 2
polpenzia stravapolpenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Pohodový týden - Nejkrásnější ostrov Skotska Isle of Skye a nejvyšší hora Británie Ben Nevis
Na severozápadě Skotska leží největší z ostrovů Vnitřních Hebrid - Isle of Skye. Krásnému pobřeží dominují Cuillin Hills, díky kterým Isle of Skye nabízí nejkrásnější horskou scenerii na britských ostrovech. Do pohoří zamíříme několikrát a půjdeme kolem malebného jezera Loch Coruisk, k zátoce Camasunary Bay i v údolí Glenbrittle. Projdeme se v jedné z nejpozoruhodnějších krajin ostrova ve stolových horách Quirang. Další procházky nás zavedou k osamělému skalisku Old Man of Storr nebo majáku Neist Point. Uvidíme řadu historických zajímavostí, např. kruhovou pevnost, broch z doby železné Dun Beag, pozůstatky kaple Cill Chriosd nebo sídlo Mac Leodů, romanticky přestavěný hrad Dunvegan Castle. Při prohlídce známé palírny ochutnáme velice ceněnou whisky Talisker, v rázovitých hospůdkách místní pivo z pivovaru Uig a uslyšíme tradiční skotskou lidovou hudbu. Nezůstane nám utajen ani přilehlý ostrov Raasay, na který se vypravíme trajektem, projdeme místní pamětihodnosti a vystoupáme k jedinečným výhledům na nejvyšší vrchol ostrova Dun Caan. Nesmíme zapomenout, že cestou ze Skye navštívíme turistické centrum Fort William a vystoupíme na nejvyšší horu Skotska a celé Británie Ben Nevis.

Poznámka: garance malé skupiny: 6 - 8 osob.
Aneta
Garant zájezdu
Rádi by jste s námi cestovali, ale ještě vám chybí pár informací pro konečné rozhodnutí? Klikněte na tlačítko "Mám otázku" a my se vám ozveme.

Termíny a ceny

Termín 31.05. - 07.06.24 piatok - piatok
Vyprodáno, Garance odjezdu, průvodce: J. Vinkler
Kód termínu 24AJR01482
Cena
2 213 €
cena za 8 dní
Termín 07.06. - 14.06.24 piatok - piatok
Uzavřeno
Kód termínu 24AJR01414
Cena
2 213 €
cena za 8 dní

Program zájazdu

1. deň: odlet z Prahy do GLASGOWA nebo EDINBURGHU. Z letiště odjezd do místa ubytování.
2. deň: snídaně, přejezd na ostrov ISLE OF SKYE. Okruh po poloostrově Trotternish. Výstup k 50 m vysokému skalisku OLD MAN OF STORR (cca 1,5 hod., 3,8 km, převýšení 560 m). Zastávka na vyhlídkové plošině u skály KILT ROCK a vodopádu Mealt Fall. Zastávka u zříceniny hrádku DUNTULM CASTLE na skalnatém výběžku. Prohlídka etnografického muzea The Skye Museum of Island Life v KILMUIR a příběh skotské národní hrdinky Flory McDonaldové u jejího náhrobku. Kratší túra ve stolových horách QUIRAING, nádherné, nesmírně fotogenické krajině strmých útesů, náhorních plošin, skalisek a modrých jezer (2,5 hod., 5 km, převýšení 340 m). Ubytování (5x na jednom místě), večeře.
3. deň: snídaně, přejezd k prohlídce jediné ostrovní palírny skotské whisky TALISKER. Procházka v GLENBRITTLE na úpatí Cuillins, stoupáme k podivuhodným jezírkům Fairy Pools (1 hod., 3 km, převýšení 200 m). Zastávka u DUN BEAG. Nejzachovalejší broch na Skye, dvojité zdivo věže o poloměru 18,6 m a do výšky 2 m. Na nejzápadnějším cípu ostrova uvidíme maják NEIST POINT. Klasický pohled na maják za útesy je z místa severovýchodně od parkoviště (1/2 hod., 1 km). Přejezd k prohlídce hradu a zahrad DUNVEGAN CASTLE, nejstaršího obývaného hradu ve Skotsku. Pro zájemce fakultativní plavba z mola od hradu k tulením koloniím. Procházka po CORAL BEACH severně od Dunveganu (1 hod., 4 km, po rovině). Navečer příjezd do PORTREE, hlavního města ostrova, procházka městem (galsky Port Riagh, Královský přístav). Návrat do místa ubytování. Večeře.
4. deň: snídaně, odjezd do rybářské vesničky ELGOL, lodí podél pobřeží do pohoří CUILLIN HILLS k jedné z nejnádhernějších sladkovodních ploch ve Skotsku LOCH CORUISK, ze které vytéká nejkratší řeka ve Skotsku River Scavaig. Procházka kolem jezera (1,5 hod., 3 km, převýšení 122 m). Zpět lodí do Elgolu. Výhledy na ostrovy Soay a Isle of Rum a Eigg ze Small Islands. Zastávka u ruin kostela CILL CHRIOSD z 16. stol., který byl střediskem hustého osídlení. Odpolední túra do vysídlené vesnice BORERAIG (3 hod., 10 km, malé převýšení). Cestou zaniklé lomy na mramor. Návrat do místa ubytování. Večeře.
5. deň: snídaně, výlet na ostrov RAASAY. U INVERARISH nedaleko mola uvidíme The Battery s dvojicí kamenných mořských panen. Výstup na stolovou horu DUN CAAN s dechberoucími výhledy na Hebridy (5 hod., 15 km, vrchol ve výšce 443 m n. m.). Zastávka v nově otevřené palírně Isle of Raasay distillery s možností ochutnávky. Občerstvení v Raasay House, procházka k nedalekému piktskému kameni a pozůstatkům kaple sv. Moluaga. Trajektem zpět na Skye. Návrat do místa ubytování. Večeře.
6. deň: snídaně, přejezd na východiště trasy u Kirkibost. Túra v CUILLIN HILLS údolím Glen Sligachan mezi štíty Black a Red Cuillin s výhledy (5,5 hod., 16 km, převýšení 450 m). Kratší varianta končí v CAMASUNARY BAY a vrací se zpět na východiště (3 hod., 9 km, převýšení 210 m). Delší varianta pokračuje k jezeru LOCH NA CREITHEACH a dlouze sestupuje podél River Sligachan až do údolí SLIGACHAN. V cíli můžeme obdivovat starý kamenný most a po túře ochutnáme z nepřeberné nabídky skotských whisky a místních piv. Návrat do místa ubytování. Večeře.
7. deň: snídaně, přejezd skotskou vysočinou do FORT WILLIAM. Za příznivého počasí výstup na nejvyšší horu Británie BEN NEVIS (1 343 m n. m., délka trasy celkem 19 km). Přejezd do místa ubytování.
8. deň: přejezd do Glasgowa/Edinburghu. Odlet do ČR.

Stravovanie: polpenzia

5x večeře, 6x snídaně.

Ubytovanie: hotel

7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha-Glasgow/Edinburgh vč. let. tax a poplatků max. 6 500 Kč, doprava pronajatým mikrobusem, zpáteční trajekt na ostrov Raasay, lodní výlet k Loch Coruisk, 7x ubytování v hotelu ve 2lůžkových pokojích, 5x večeře, 6x snídaně, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 560 Kč, pojištění storna do 85 000 Kč za 1 310 Kč

Podobné zájazdy