Slovinsko, Chorvatsko - Z Triglavu Parenzanou podél Jadranu na kole - 2023 - CK Poznání
10dňový zájazd
Náročnosť 2.5
raňajky stravaraňajky hotel ubytovaniehotel autobus dopravaautobus
Slovinsko, Chorvatsko - Z Triglavu Parenzanou podél Jadranu na kole
Novinka roku 2023 nás zavede z NP Triglav podél smaragdové řeky Soči, slovinského pobřeží a po nádherné cyklostezce PARENZANA až do chorvatského Poreče. Poznáte tedy cyklostezku přes 3 státy, nádherná historická městečka, vodopády, kaňóny či zámek Miramare. Jako vždy je každý den zajištěno ubytování v blízkosti cyklotrasy v pensionech nebo hotelech. A zavazadla opět převáží náš autobus, takže je zajištěn i relativní komfort.

Poznámka: Počet elektrokol na zájezdu je omezen. Elektrokolo musí být zaznamenáno do smlouvy o zájezdu formou příplatkové služby. Při nenahlášení do CK bude jeho přeprava zamítnuta. Nabíjení elektrokol může být hotelem zpoplatněno.

Termíny a ceny

Termín 15.06. - 24.06.23 štvrtok - sobota
UZAVŘENO
Kód termínu 23TRJ02801
Cena
809 €
cena za 10 dní
Termín 21.09. - 30.09.23 štvrtok - sobota
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: Lukáš Martinek
Kód termínu 23TRJ02802
Cena
809 €
cena za 10 dní
Termín 06.06. - 15.06.24 štvrtok - sobota
Kód termínu 24TRJ02801
Cena
872 €
cena za 10 dní
Termín 21.09. - 30.09.24 sobota - pondelok
Kód termínu 24TRJ02802
Cena
872 €
cena za 10 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd v časných ranních hodinách do Slovinska, příjezd do KRANJSKE GORY, večeře pro všechny, nocleh.
2. deň: snídaně, potom výjezd na kole do průsmyku VRŠIČ k prameni řeky SOČI. Pro zájemce možnost zajištění fakultativně vyvezení kol z hotelu až do průsmyku. Od pramene pojedeme sjezdem do Bovce, v jehož okolí bude zajištěn nocleh. Cestou se zastavíme u kaňonu MLINARICA, dolina MALA KORYTA. (50 km)
3. deň: po snídani se vydáme opět podél řeky Soči skrz město KOBARID, který je především znám svým "Napoleonským" mostem a hlavně vodopády KOZJAK padající do otevřené jeskyně. Po prohlídce pokračujeme do TOLMINA s místním muzeem a dominantním hradem. Nocleh v okolí Tolmin. (40 km)
4. deň: po snídani budeme dále sjíždět podél řeky SOČI až na italskou hranici do města GORIZIA s dominantou IL DUOMO (nádherná románsko-gotická bazilika). Po cestě ještě zastávka v nejnovějším slovinském městě NOVA GORIZA, které bylo vybudováno až v roce 1948. Ubytování v blízkosti italského města GORIZIA. (40 km)
5. deň: po snídani poslední etapa podél řeky Soči, která se ale v Itálii přejmenovala na ISONZO až téměř k jeho deltě. Před deltou řeky odbočíme do TERSTU, kde ukončíme etapu a zbude i dostatek času na prohlídku tohoto vyhlášeného italského města u břehů Jaderského moře nebo i návštěvu zámku MIRAMARE s úžasným parkem. (60 km)
6. deň: po snídani budeme pokračovat přes SLOVINSKO dále přes KOPER, IZOLA až do fantastického PIRANU, který je určitě nejmalebnější pobřežním městečkem slovinského pobřeží. Ubytování v blízkém okolí. (50 km)
7. deň: po snídani přejezd do chorvatské části do středověkého městečka BUJE a po zrušené úzkokolejce PARENZANA po báječné cyklostezce až vesničky GROŽNJAN s úzkými kamennými uličkami a kostelíky. Přejedeme na ubytování v blízkém okolí, nocleh. (45 km)
8. deň: po snídani se znovu napojíme na tuto vyhlášenou cyklostezku, kterou dojedeme až do přímořského města POREČ a poté na ubytování v okolí tohoto města.
9. deň: po snídani projížďka kolem Jaderského moře nebo možnost koupání a navečer odjezd do ČR.
10. deň: příjezd do ČR v časných ranních hodinách.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • 8x nocleh se snídaní v hotelech či penzionech ve 2lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením, doprava klimatizovaným autobusem s cyklovlekem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 7000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 35 000 Kč za 700 Kč, přeprava elektrokola 1000 Kč

Podobné zájazdy