Pohodový týden v Alpách - Itálie - Marmolada za super cenu - 2023/24 - CK Poznání
7dňový zájazd
Náročnosť 2.5
polopenzia stravapolopenzia hotel ** ubytovaniehotel ** autobus dopravaautobus
Pro rok 2023 jsme opět zařadili zájezd do Dolomit za super cenu do oblasti Marmolady. Poznáte podrobně okolí tzv. Královny Dolomit, a to masiv Marmoladu. Náš **hotel s ***komfortem leží v malém městečku Caviola pod majestátnou horou Monte Pradazzo. Projdeme se pod světoznámou Marmoladou, vyjedeme jen pár metrů pod její vrchol, vyšlápneme si pomocí lanovky i do srdce Civetty či do průsmyku Passo della Stelle. Bohatá snídaně a večeře menu o min. 3 chodech.

Poznámka: Dětské ceny platí jen při ubytování s 2 dospělými osobami.

Poznámka II: Svoz pořádáme od 4 osob.

Termíny a ceny

Termín 22.07. - 28.07.23 sobota - piatok
VYPRODÁNO, GARANCE ODJEZDU, průvodce: L. Abaffyová
Kód termínu 23ACG01988
Cena
553 €
cena za 7 dní
Termín 07.07. - 13.07.24 nedeľa - sobota
Kód termínu 24ACG01988
Cena
613 €
cena za 7 dní

Program zájazdu

1. deň: odjezd ve večerních hodinách z ČR do Itálie.
2. deň: ráno příjezd do CAVIOLA (1 100 m), dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu. Základní varianta (náročnost 2 z 5; 4 hod., ↑260 m, ↓260 m): výstup k chatě RIFUGIO LAGAZZON (1 356 m) a lesem zpět do hotelu - první seznámení s tímto kouzelným koutem Dolomit, večeře.
3. deň: snídaně, odjezd busem do PASSO VALLES (2 031 m). Základní varianta (2 z 5; 5 hod., ↑250 m, ↓350 m): kolem RIF. LARESEI, výstup na MONTE PRADAZZO, odtud sestup k jezeru LAGO DI CAVIA a dále k vrchní stanici lanovky LE BUSE (1 890 m), sjezd do údolí a pěšky kolem potoka do hotelu, večeře.
4. deň: snídaně, odjezd do MALGA CIAPELA (1 520 m). Základní varianta (1,5 z 5; 4 hod., ↑230 m): výjezd kabinkovou lanovkou až k chatě PUNTA ROCCA (3 250 m), krásné výhledy z nejvyššího bodu zájezdu okolo MARMOLADY (3 343 m), sjezd do údolí a pěšky soutěskou do SOTTOGUDY (1 250 m) - v případě uzavření jen krátká možnost nákupu suvenýrů v místním obchůdku či občerstvení a zpět naším busem do hotelu, večeře.
5. deň: snídaně, odjezd k jezeru LAGO DI ALLEGHE (966 m), základní varianta (2 z 5; 6 hod., ↑430 m, ↓430 m): výjezd lanovkou do PIANI DI PEZZE (1 472 m), dále další lanovkou až k chatě COL DEI BAIDI (1 922 m) a pěšky po cestě č. 564 do FORCELLA DI ALLEGHE (1 816 m) okolo smaragdově zeleného jezera LAGO DI COLDAI (2 143 m) až k chatě RIFUGIO A. TISSI (2 250 m), zpět stejnou cestou. Pro zdatnější sestup suťoviskem SORA SASSEL až k horní stanici dolní lanovky. Velmi lehká varianta s minimálním převýšením okolo jezera Lago di Alleghe. Odjezd na hotel, večeře.
6. deň: snídaně, odjezd do průsmyku PASSO PELLEGRINO (1 918 m), základní varianta (2,5 z 5; 5 hod., ↑30 m, ↓600 m): výjezd kabinkovou lanovkou na COL MARGHERITA (2 550 m), jedinečnou hřebenovou túrou na FORCA DI LAVVAZZA (2 521 m), sestup do průsmyku FORC DI JURIBRITTO (2 381 m) a částečně lesem sestup k výchozímu bodu do průsmyku Passo Pellegrino. Těžší varianta (3 z 5; 7 hod., ↑350 m, ↓800 m): od průsmyku Juribritto na kruhový výhled na horu CIMA BOCCHE (2 730 m) a přes jezero LAGO LUSIA (2 363 m) zpět k výchozímu bodu do Passo Pellegrino. Odjezd busem všichni na hotel, večeře.
7. deň: snídaně, dopoledne odjezd do ČR, příjezd v pozdních nočních hodinách.

Stravovanie: polopenzia

polopenze.

Ubytovanie: hotel **

Náš ** hotel s *** komfortem leží v malém městečku Caviola pod majestátnou horou Monte Pradazzo.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • 5x nocleh, 6x snídaně, 5x večeře, doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 000 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně pojištění na horskou turistiku a připojištění stornopoplatků 525 Kč

Podobné zájazdy