Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky - 2023 - CK Poznání
8dňový zájazd
polopenzia stravapolopenzia hotel ubytovaniehotel letecky dopravaletecky
Albánie - divukrásná perla Balkánu - letecky
Zveme vás na mimořádnou kombinaci pobytového a poznávacího zájezdu s ubytováním v komfortním hotelu na břehu Valonského zálivu uzavřeného na jedné straně prstenem albánských velehor se slovutným Llogarským průsmykem, na straně druhé téměř nepřístupným divokým poloostrovem Karaburun, který nezapře svůj název (turecky Karaburun - černý mys) a současně v dosažitelnosti všech významných lokalit, které bychom při našem pobytu v Albánii rozhodně neměli vynechat. Všechna slavná místa a významné památky budeme mít doslova "na dosah ruky" a přitom se můžeme stále osvěžovat mořskou koupelí ve vodách romantického zálivu.

Termíny a ceny

Termín 03.06. - 10.06.23 sobota - sobota
Kód termínu 23ADL01130
Cena
1 213 €
cena za 8 dní
uzavřen
Termín 08.07. - 15.07.23 sobota - sobota
VYPRODÁNO, Garance odjezdu
Kód termínu 23ADL01131
Cena
1 234 €
cena za 8 dní
Termín 02.09. - 09.09.23 sobota - sobota
VYPRODÁNO, Garance odjezdu, průvodce: V. Haklová
Kód termínu 23ADL01132
Cena
1 234 €
cena za 8 dní

Program zájazdu

1. deň: odlet z ČR s jedním přestupem do Tirany, transfer na ubytování do hotelu.
2. deň: dopoledne koupání v moři, podvečerní VALONA (Vlorë) s překrásnou mešitou MURADIA, muzeem albánské nezávislosti, náměstí Vlajky, Památník nezávislosti. Hrad KANINE s panoramatickým výhledem na město. Fakultativně možnost návštěvy laguny Narta a kláštera Zvërnec (cca 5 EUR/os.) nebo antické lokality Orikum (cca 5 EUR/os.).
3. deň: výlet do BERATU, města Tisíce a jednoho okna, návštěva horního "bílého města" s desítkou byzantských kostelíků a slavným muzeem ikon malíře Onufriho a jeho školy, sestup do dolního Starého města s několika mešitami a do křesťanské čtvrti Gorica, odpoledne návštěva zachovalého pravoslavného kláštera ARDENICA na pahorcích středoalbánského kraje MYZEQUE, a nedalekých vykopávek antické lokality APOLLONIE s muzeem a středověkým klášterem Panny Marie.
4. deň: výlet místními mikrobusy (cca 20 EUR, naším autobusem ze smluvních důvodů nelze) po čarokrásném panoramatickém pobřeží albánské riviéry do QEPARA u Palermského zálivu s ponorkovou základnou (fotozastávka). Restaurant BORSH se zahradní restaurací postavenou nad vyvěrajícími prameny. Na zpáteční cestě pevnost Aliho Paši Tepelenského, krátká zastávka v romantické vesničce DHËRMI s řeckou menšinou a mnoha kostelíky umístěnými v malebné scenérii na svahu hor, zemní pyramidy, nekonečné olivové háje a kamenná vesnice HIMARË s troskami pevnosti a kostelíků. Návrat do hotelu.
5. deň: dopoledne turistika v národním parku v Lllogarském průsmyku, výstup na horu ATHANASI s výhledy na Otrantský průliv mezi Itálií a Albánií, případně procházka do "Caesarovy soutěsky". V okolí spousta restaurací s vynikajícím skopovým na rožni. Odpoledne koupání v moři.
6. deň: zastávka v TEPELENE, rodiště Ali Paši Tepelenského, zdejší pevnost navštívil i lord Byron, přejezd do starobylé GJIROKASTRY (UNESCO), města bílých střech s majestátním hradem a překrásnými domy typické jihoalbánské architektury, rodný dům komunistického diktátora Envera Hoxhi, Určitě nevynecháme restauraci s vynikajícími žabími stehýnky za lidové ceny.
7. deň: fakultativní lodní výlet (cena dle počtu účastníků, cca 25-30 EUR) z Valony na poloostrov KARABURUN s malebnými odlehlými plážemi, plavba okolo jeskyně piráta HAXHI ALIU, skalní útes GRAMA, nebo na nově zpřístupněný ostrov SAZAN. V obou případech koupání na plážích neobydleného polostrova Karaburun. V případě nepříznivých podmínek pro uskutečnění lodního výletu možnost fakultativního výletu mikrobusem (cena cca 20-25 EUR, dle počtu zájemců) do archeologického areálu BUTRINT (UNESCO), nejrozsáhlejší antické lokality v Albánii.
8. deň: transfer na letiště v Tiraně, odlet do ČR s jedním přestupem.

Informácie k cene

Cena zahŕňa

  • zpáteční letenka Praha-Tirana vč. let. tax a poplatku v max. výši 10 000 Kč, transfer z/na letiště, 7x ubytování v ****hotelu ve 2 lůžkových pokojích, 6x polopenze, pobytová taxa, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahŕňa

  • výlety mikrobusy a lodí cca 55 EUR na osobu, vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1 lůžkový pokoj 5 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 560 Kč

Podobné zájazdy